فضای پشتیبان

2 گیگابایت

اکانت FTP

پهنای باند 20 گیگابایت

3 گیگابایت

اکانت FTP

پهنای باند 30 گیگابایت

5 گیگابایت

اکانت FTP

پهنای باند 50 گیگابایت

10 گیگابایت

اکانت FTP
پهنای باند 100 گیگابایت

100 گیگابایت

Powered by WHMCompleteSolution