فضای پشتیبان
2 گیگابایت
35,000/3 ماه
  اکانت FTP

  پهنای باند 20 گیگابایت
3 گیگابایت
45,000/3 ماه
  اکانت FTP

  پهنای باند 30 گیگابایت
5 گیگابایت
70,000/3 ماه
  اکانت FTP

  پهنای باند 50 گیگابایت
10 گیگابایت
99,000/3 ماه
  اکانت FTP

  پهنای باند 100 گیگابایت
100 گیگابایت
300,000/ ماه

Powered by WHMCompleteSolution