میزبانی سایت پربازدید

هاست یک گیگابایت - اسلب 1

پهنای باند 150 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
راه اندازی رایگان
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت
کنترل پنل دایرکت ادمین
بازدید بین 5 تا 8 هزار در روز

  • هزینه ماه اول در هر شرایط ثابت می باشد ، اما هزینه ماه دوم بسته به میزان مصرف سخت افزاری شما ممکن ثابت بماند یا به اسلب بعدی ارتقا یابد . توجه
هاست دو گیگابایت - اسلب 2

پهنای باند 300 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
راه اندازی رایگان
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت
کنترل پنل دایرکت ادمین
بازدید بین 8 تا 13 هزار در روز

  • هزینه ماه اول در هر شرایط ثابت می باشد ، اما هزینه ماه دوم بسته به میزان مصرف سخت افزاری شما ممکن ثابت بماند یا به اسلب بعدی ارتقا یابد . توجه
هاست پنج گیگابایت - اسلب 3

پهنای باند 700 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
راه اندازی رایگان
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت
کنترل پنل دایرکت ادمین
بازدید بین 13 تا 20 هزار در روز

  • هزینه ماه اول در هر شرایط ثابت می باشد ، اما هزینه ماه دوم بسته به میزان مصرف سخت افزاری شما ممکن ثابت بماند یا به اسلب بعدی ارتقا یابد . توجه
هاست بیست گیگابایت - اسلب 4

پهنای باند 2500 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
راه اندازی رایگان
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت
کنترل پنل دایرکت ادمین
بازدید بین 20 تا 40 هزار در روز

Powered by WHMCompleteSolution