ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
.ir
10,000 تومان
1 سال
N/A
10,000 تومان
1 سال
.net
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.org
76,000 تومان
1 سال
76,000 تومان
1 سال
76,000 تومان
1 سال
.info
78,000 تومان
1 سال
78,000 تومان
1 سال
78,000 تومان
1 سال
.ws
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.in
71,000 تومان
1 سال
71,000 تومان
1 سال
71,000 تومان
1 سال
.asia
83,000 تومان
1 سال
83,000 تومان
1 سال
83,000 تومان
1 سال
.biz
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
.co
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.us
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.me
108,000 تومان
1 سال
108,000 تومان
1 سال
108,000 تومان
1 سال
.name
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.mobi
96,000 تومان
1 سال
96,000 تومان
1 سال
96,000 تومان
1 سال
.eu
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
93,000 تومان
1 سال
.co.uk
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.tv
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.pw
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.pro
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
.host
546,000 تومان
1 سال
546,000 تومان
1 سال
546,000 تومان
1 سال
.website
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
.coffee
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
.dental
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.furniture
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.gallery
114,000 تومان
1 سال
114,000 تومان
1 سال
114,000 تومان
1 سال
.immo
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
.actor
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.se
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.blackfriday
876,000 تومان
1 سال
876,000 تومان
1 سال
876,000 تومان
1 سال
.jewelry
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.movie
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
.news
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
.school
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به نیوا هاست انتقال دهید

دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه های تازه ثبت شده تا 60 روز امکان انتقال ندارند

Powered by WHMCompleteSolution