ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  بخش فروش

مشاوره و پاسخگویی به سوالات قبل خرید


  امور مالی

ثبت حواله ها و پیگیری تراکنش های ناموفق


  ارسال شکایت

ارسال شکابت به صورت مستقیم برای مدیر عامل