Base de Conhecimento

منظور از FTP Account چیست ؟  Imprimir este Artigo

FTP Accounts چیست ؟
برای انتقال فایلها از کامپیوتر بر روی سرویس دهنده، حداقل به یک FTP Account برای برقراری ارتباط نیاز دارید. در صورتی که اپراتورهای سایت شما بیش از یک نفر باشند می توانید برای هر کدام یک FTP Account مستقل ایجاد و اجازه دسترسی آنها را به دایرکتوریها یا فایها با قابلیت خواندنی، نوشتنی و ... تعیین نمائید .
بوسیله سیستم FTP Accounts می توانید كاربران FTP را كنترل كنید و یا چنانچه سیستم مدیریت میزبانی شما از Sub-doamin پشتیبانی می كند می توانید برای هر یك از Subdoamin های خود اكانتهای FTP متعددی اضافه نمائید.

Esta resposta lhe foi útil?

Artigos Relacionados

FTP چیست ؟
FTP چیست ؟ FTP یکی از قدیمی ترین پروتکل های اینترنت می باشد که هنوز هم کاربرد زیادی دارد و در...
معرفی نرم افزار های مختلف استفاده از FTP
اگر مرورگری که شما از آن استفاده می کنید firefox است می توانید به منوی Tools رفته و در آنجا در...