منظور از FTP Account چیست ؟ Print

  • 3

FTP Accounts چیست ؟
برای انتقال فایلها از کامپیوتر بر روی سرویس دهنده، حداقل به یک FTP Account برای برقراری ارتباط نیاز دارید. در صورتی که اپراتورهای سایت شما بیش از یک نفر باشند می توانید برای هر کدام یک FTP Account مستقل ایجاد و اجازه دسترسی آنها را به دایرکتوریها یا فایها با قابلیت خواندنی، نوشتنی و ... تعیین نمائید .
بوسیله سیستم FTP Accounts می توانید كاربران FTP را كنترل كنید و یا چنانچه سیستم مدیریت میزبانی شما از Sub-doamin پشتیبانی می كند می توانید برای هر یك از Subdoamin های خود اكانتهای FTP متعددی اضافه نمائید.

Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution