مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'ایمیل'

تفاوت بین پروتکل‌های ایمیل IMAP و POP3
بسیاری از امور این روزهای ما بواسطه ایمیل یا نامه الکترونیکی انجام می‌شود. سلطه این فناوری بر...