چرخه حیات دامنه های بین المللی Print

  • تمدید دامنه, انقضای دامنه, چرخه حیات دامنه, دوره ابطال دامنه های بین المللی
  • 4

چرخه حیات دامنه های بین المللی

دوره آزاد (Available):

در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامنه آنرا به نام خود ثبت نمود.

دوره فعال (Active):

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید.
مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار قبلی دامنه اضافه خواهد شد. همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 10 سال از تاریخ جاری باشد.

دوره منقضی (Expired):

در صورتی که در دوره Active دامنه تمدید نشود، در این دوره دامنه غیر فعال خواهد شد.

دوره بازخرید (Redemption Grace):

پس از گذشت 45 روز از تاریخ انقضای دامنه، این دوره 30 روزه آغاز می شود. در این دوره همانند دوره Expired دامنه غیر فعال می باشد.

دوره حذف (Pending Deletion):

در این دوره پنج روزه حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند.
پس از اتمام این دوره دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available در خواهد آمد.

Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution