مرکز آموزش

تغییر پورت SSH  پرینت این مقاله

سادگی اینجام این کار در همین سطحه که داخل یک فایل عدد مورد نظر خودمونو بنویسیم و iptables رو آپیدیت کنیم.
برای اینکار فایل /etc/ssh/sshd_config رو ویرایش کرده و #Port 22 رو به Port 1234 تغییر بدید، که 1234 شماره پورت مورد نظر شماست.
حال iptables رو آپدیت کنید
    iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1234 -j ACCEPT

در نهایت هم سرویس sshd  :رو ریستارت کنید
/etc/init.d/sshd restart   
# or   
systemctl restart sshd

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟