بعد از تاريخ انقضاء Domain تا چه مدت فرصت تمديد وجود دارد و با چه هزينه ای؟ Print

  • 13

Domain های gTLD ( مثل com , net , ... ) حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ انقضاء بدون جریمه و هزینه اضافی قابل تمدید خواهند بود اما بعد از آن تا حدود 15 روز وارد دوره Redemption-Period می شوند که تمدید Domain در این دوره مشمول 160$ جریمه سازمان ICANN علاوه بر هزینه یک سال تمدید آن خواهد بود، در صورتی که در این دوره نیز تمدید نشود وارد دوره Pending-Delete می شود که در این دوره امکان تمدید Domain تحت هیچ شرایطی (حتی با پرداخت جریمه) وجود نخواهد داشت که در مجموع با گذشت 70 الی 80 روز از تاریخ انقضاء Domain ، مجدداً برای ثبت آزاد خواهد شد و هر شخصی که آن را مجدداً ثبت نماید مالک قانونی آن خواهد بود.
جریمه عدم تمدید دامنه IR در زمان موعد قرر 6000 هزار تومان می باشد که به صورت جداگانه علاوه بر هزینه تمدید دریافت می شود .
دامنه های IR در صورت عدم تمدید بعد از 60 روز آزاد می شوند .

Was this answer helpful?

« Back

Powered by WHMCompleteSolution