اخبار

آخرین اخبار نیوا هاست
23 Nov 2013

سلام طی سیاست های جدید نیواهاست برای توسعه و بهبود وضعیت پشتیبانی و فروش و تحویل آنی محصولات و ثبت دامنه به صورت آنلاین سیستم جدید پشتیبانی و فروش راه اندازی شد و تمامی کاربران و سفارش ها به ...


بیشتر »

23 Nov 2013

با سلامبا توجه به اینکه شرکت Directi در حال انتقال به یک شرکت آمریکایی است و تمامی کاربران ایرانی به دلیل قوانین آمریکا تحریم شده اند تمامی دامنه ها در حال انتقال به یک شرکت جدید هستند. پیش از ...


بیشتر »