راه اندازی سیستم کامل ثبت و تمدید آنلاین لحظه دامنه آی آر

7 Dec 2013


از این پس می تونید به راحتی بدون نیاز به هیچ گونه مدیریت دستی دامنه های آی آر را به راحتی ثبت و تمدید نمایید نمایید .

فقط قبل از اقدام ثبت یا تمدید مقاله تنظیمات و رابط های مالی دامنه های آی آر را مشاهده نمایید .