بروزرسانی سیستم پشتیبانی

3 Oct 2015

سیستم پشتیبانی کاربران مجموعه بروزرسانی گردید از کاربران گرامی درخواست می گردد در صورت مشاهده نقص به بخش پشتیبانی اطلاع رسانی نمایند . ضمن اینکه در سیستم جدید اطلاع رسانی با پیامک نیز فعال گردید است برای دریافت پیامک وارد بخش کاربری شده و اطلاعات حساب خود را در بخش دریافت پیامک تکمیل نمایید .

باتشکر