گواهینامه ها و جوایز

انجمن تجارت الکترونیک ایران نمایندگی Resello بانک سامان
گوهینامه دیجیتال زرین پال وبمانی

برخی از گواهینامه ها و جوایز نیوا هاست :

» عضو انجمن تجارت الکترونیک ایران

» نماینده رسمی Resello

» متصل به شبکه شتاب با همکاری بانک سامان

» مجهز به گواهینامه SSL در درگاه پرداخت

» کارگزار رسمی و تایید شده WebMoney

» گواهینامه طلایی زرین پال