مدیریت سرور

اگر هر گونه سوالی در مورد محصولات و یا سفارشات دارید می توانید به آدرس goodui.ir[at]gmail.com ایمیلی بزنید.

پلن 1

15 هزار تومان / سالانه

 • 100 مگابایت
 • پهنای باند 2 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • دامنه هدیه :

پلن 2

25 هزار تومان / سالانه

 • 200 مگابایت
 • پهنای باند 4 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • دامنه هدیه :

پلن 3

35 هزار تومان / سالانه

 • 300 مگابایت
 • پهنای باند 6 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • دامنه هدیه :

پلن 4

50 هزار تومان / سالانه

 • 500 مگابایت
 • پهنای باند 10 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • دامنه هدیه :

پلن 5

75 هزار تومان / سالانه

 • 1 گیگابایت
 • پهنای باند 15 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • یک دامنه هدیه IR

پلن 6

150 هزار تومان / سالانه

 • 2 گیگابایت
 • پهنای باند 20 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • یک دامنه هدیه ASIA

پلن 7

190 هزار تومان / سالانه

 • 3 گیگابایت
 • پهنای باند 30 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • یک دامنه هدیه ( ASIA. یا IN. )

پلن 8

300 هزار تومان / سالانه

 • 5 گیگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • یک دامنه هدیه ( COM. )

پلن 9

480 هزار تومان / سالانه

 • 10 گیگابایت
 • پهنای باند 80 گیگابایت
 • کلیه امکانات نامحدود
 • دو دامنه هدیه ( IR + .COM. )