750,000 تومان за 1 година

500 مگابایت
پهنای باند 13 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

950,000 تومان за 1 година

1 گیگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به همراه یک عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

1,150,000 تومان за 1 година

2 گیگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه یک عدد Addon Domain و دو عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

1,550,000 تومان за 1 година

3 گیگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه دو عدد Addon Domain و سه عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

1,900,000 تومان за 1 година

5 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه سه عدد Addon Domain و چهار عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

2,400,000 تومان за 1 година

10 گیگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه چهار عدد Addon Domain و پنج عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

5,500,000 تومان за 1 година

20 گیگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه چهار عدد Addon Domain و پنج عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

Powered by WHMCompleteSolution