750,000 تومان سالانه

500 مگابایت
پهنای باند 13 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

950,000 تومان سالانه

1 گیگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به همراه یک عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

1,150,000 تومان سالانه

2 گیگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه یک عدد Addon Domain و دو عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

1,550,000 تومان سالانه

3 گیگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه دو عدد Addon Domain و سه عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

1,900,000 تومان سالانه

5 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه سه عدد Addon Domain و چهار عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

2,400,000 تومان سالانه

10 گیگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه چهار عدد Addon Domain و پنج عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

5,500,000 تومان سالانه

20 گیگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت
کلیه امکانات نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
به هراه چهار عدد Addon Domain و پنج عدد Park Domain
تحویل آنلاین بعد سفارش
کشور کانادا
پورت 1000 مگابیت

Powered by WHMCompleteSolution