میزبانی ویندوز SSD سرعت بالا و پینگ تایم پایین
ویندوز 250 مگابایت
200,000/ سال
  - 250 مگابایت فضای وب
  - 8 گیگابایت پهنای باند ماهانه
  - ایمیل 5 عدد
  - ساب دامنه 5 عدد
  - اف تی پی نامحدود
  - دیتابیس MSSQL دو عدد
  - دیتابیس MySQL یک عدد
  - Addon Domain ندارد
  - Park Domain ندارد
  - کشور آلمان
  - هارد SSD
  - ویندوز سرور 2012
  - SQL سرور 2014 و 2016
  - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
  - کنترل پنل پلسک
ویندوز 500 مگابایت
280,000/ سال
  - 500 مگابایت فضای وب
  - 16 گیگابایت پهنای باند ماهانه
  - ایمیل 10 عدد
  - ساب دامنه 8 عدد
  - اف تی پی نامحدود
  - دیتابیس MSSQL سه عدد
  - دیتابیس MySQL دو عدد
  - Addon Domain ندارد
  - Park Domain یک عدد
  - کشور آلمان
  - هارد SSD
  - ویندوز سرور 2012
  - SQL سرور 2014 و 2016
  - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
  - کنترل پنل پلسک
ویندوز 1 گیگابایت
400,000/ سال
  - 1000 مگابایت فضای وب
  - 25 گیگابایت پهنای باند ماهانه
  - ایمیل 15 عدد
  - ساب دامنه 15 عدد
  - اف تی پی نامحدود
  - دیتابیس MSSQL پنج عدد
  - دیتابیس MySQL سه عدد
  - Addon Domain ندارد
  - Park Domain دو عدد
  - کشور آلمان
  - هارد SSD
  - ویندوز سرور 2012
  - SQL سرور 2014 و 2016
  - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
  - کنترل پنل پلسک
ویندوز 2 گیگابایت
530,000/ سال
  - 2000 مگابایت فضای وب
  - 40 گیگابایت پهنای باند ماهانه
  - ایمیل 30 عدد
  - ساب دامنه 20 عدد
  - اف تی پی نامحدود
  - دیتابیس MSSQL هفت عدد
  - دیتابیس MySQL چهار عدد
  - Addon Domain یک عدد
  - Park Domain پنج عدد
  - کشور آلمان
  - هارد SSD
  - ویندوز سرور 2012
  - SQL سرور 2014 و 2016
  - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
  - کنترل پنل پلسک
5 گیگابایت
730,000/ سال
  - 5000 مگابایت فضای وب
  - 80 گیگابایت پهنای باند ماهانه
  - ایمیل نامحدود
  - ساب دامنه نامحدود
  - اف تی پی نامحدود
  - دیتابیس MSSQL ده عدد
  - دیتابیس MySQL پنج عدد
  - Addon Domain سه عدد
  - Park Domain نامحدود
  - کشور آلمان
  - هارد SSD
  - ویندوز سرور 2012
  - SQL سرور 2014 و 2016
  - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
  - کنترل پنل پلسک
10 گیگابایت
1,080,000/ سال
  - 10000 مگابایت فضای وب
  - 120 گیگابایت پهنای باند ماهانه
  - ایمیل نامحدود
  - ساب دامنه نامحدود
  - اف تی پی نامحدود
  - دیتابیس MSSQL نامحدود
  - دیتابیس MySQL نامحدود
  - Addon Domain پنج عدد
  - Park Domain نامحدود
  - کشور آلمان
  - هارد SSD
  - ویندوز سرور 2012
  - SQL سرور 2014 و 2016
  - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
  - کنترل پنل پلسک

Powered by WHMCompleteSolution