میزبانی ویندوز SSD

سرعت بالا و پینگ تایم پایین

ویندوز 250 مگابایت

- 250 مگابایت فضای وب
- 8 گیگابایت پهنای باند ماهانه
- ایمیل 5 عدد
- ساب دامنه 5 عدد
- اف تی پی نامحدود
- دیتابیس MSSQL دو عدد
- دیتابیس MySQL یک عدد
- Addon Domain ندارد
- Park Domain ندارد
- کشور آلمان
- هارد SSD
- ویندوز سرور 2012
- SQL سرور 2014 و 2016
- پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
- کنترل پنل پلسک

ویندوز 500 مگابایت

- 500 مگابایت فضای وب
- 16 گیگابایت پهنای باند ماهانه
- ایمیل 10 عدد
- ساب دامنه 8 عدد
- اف تی پی نامحدود
- دیتابیس MSSQL سه عدد
- دیتابیس MySQL دو عدد
- Addon Domain ندارد
- Park Domain یک عدد
- کشور آلمان
- هارد SSD
- ویندوز سرور 2012
- SQL سرور 2014 و 2016
- پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
- کنترل پنل پلسک

ویندوز 1 گیگابایت

- 1000 مگابایت فضای وب
- 25 گیگابایت پهنای باند ماهانه
- ایمیل 15 عدد
- ساب دامنه 15 عدد
- اف تی پی نامحدود
- دیتابیس MSSQL پنج عدد
- دیتابیس MySQL سه عدد
- Addon Domain ندارد
- Park Domain دو عدد
- کشور آلمان
- هارد SSD
- ویندوز سرور 2012
- SQL سرور 2014 و 2016
- پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
- کنترل پنل پلسک

ویندوز 2 گیگابایت

- 2000 مگابایت فضای وب
- 40 گیگابایت پهنای باند ماهانه
- ایمیل 30 عدد
- ساب دامنه 20 عدد
- اف تی پی نامحدود
- دیتابیس MSSQL هفت عدد
- دیتابیس MySQL چهار عدد
- Addon Domain یک عدد
- Park Domain پنج عدد
- کشور آلمان
- هارد SSD
- ویندوز سرور 2012
- SQL سرور 2014 و 2016
- پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
- کنترل پنل پلسک

5 گیگابایت

- 5000 مگابایت فضای وب
- 80 گیگابایت پهنای باند ماهانه
- ایمیل نامحدود
- ساب دامنه نامحدود
- اف تی پی نامحدود
- دیتابیس MSSQL ده عدد
- دیتابیس MySQL پنج عدد
- Addon Domain سه عدد
- Park Domain نامحدود
- کشور آلمان
- هارد SSD
- ویندوز سرور 2012
- SQL سرور 2014 و 2016
- پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
- کنترل پنل پلسک

10 گیگابایت

- 10000 مگابایت فضای وب
- 120 گیگابایت پهنای باند ماهانه
- ایمیل نامحدود
- ساب دامنه نامحدود
- اف تی پی نامحدود
- دیتابیس MSSQL نامحدود
- دیتابیس MySQL نامحدود
- Addon Domain پنج عدد
- Park Domain نامحدود
- کشور آلمان
- هارد SSD
- ویندوز سرور 2012
- SQL سرور 2014 و 2016
- پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
- کنترل پنل پلسک

Powered by WHMCompleteSolution