میزبانی ویندوز SSD

سرعت بالا و پینگ تایم پایین
 • ویندوز 250 مگابایت

  • - 250 مگابایت فضای وب
   - 8 گیگابایت پهنای باند ماهانه
   - ایمیل 5 عدد
   - ساب دامنه 5 عدد
   - اف تی پی نامحدود
   - دیتابیس MSSQL دو عدد
   - دیتابیس MySQL یک عدد
   - Addon Domain ندارد
   - Park Domain ندارد
   - کشور آلمان
   - هارد SSD
   - ویندوز سرور 2012
   - SQL سرور 2014 و 2016
   - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
   - کنترل پنل پلسک
 • ویندوز 500 مگابایت

  • - 500 مگابایت فضای وب
   - 16 گیگابایت پهنای باند ماهانه
   - ایمیل 10 عدد
   - ساب دامنه 8 عدد
   - اف تی پی نامحدود
   - دیتابیس MSSQL سه عدد
   - دیتابیس MySQL دو عدد
   - Addon Domain ندارد
   - Park Domain یک عدد
   - کشور آلمان
   - هارد SSD
   - ویندوز سرور 2012
   - SQL سرور 2014 و 2016
   - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
   - کنترل پنل پلسک
 • ویندوز 1 گیگابایت

  • - 1000 مگابایت فضای وب
   - 25 گیگابایت پهنای باند ماهانه
   - ایمیل 15 عدد
   - ساب دامنه 15 عدد
   - اف تی پی نامحدود
   - دیتابیس MSSQL پنج عدد
   - دیتابیس MySQL سه عدد
   - Addon Domain ندارد
   - Park Domain دو عدد
   - کشور آلمان
   - هارد SSD
   - ویندوز سرور 2012
   - SQL سرور 2014 و 2016
   - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
   - کنترل پنل پلسک
 • ویندوز 2 گیگابایت

  • - 2000 مگابایت فضای وب
   - 40 گیگابایت پهنای باند ماهانه
   - ایمیل 30 عدد
   - ساب دامنه 20 عدد
   - اف تی پی نامحدود
   - دیتابیس MSSQL هفت عدد
   - دیتابیس MySQL چهار عدد
   - Addon Domain یک عدد
   - Park Domain پنج عدد
   - کشور آلمان
   - هارد SSD
   - ویندوز سرور 2012
   - SQL سرور 2014 و 2016
   - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
   - کنترل پنل پلسک
 • 5 گیگابایت

  • - 5000 مگابایت فضای وب
   - 80 گیگابایت پهنای باند ماهانه
   - ایمیل نامحدود
   - ساب دامنه نامحدود
   - اف تی پی نامحدود
   - دیتابیس MSSQL ده عدد
   - دیتابیس MySQL پنج عدد
   - Addon Domain سه عدد
   - Park Domain نامحدود
   - کشور آلمان
   - هارد SSD
   - ویندوز سرور 2012
   - SQL سرور 2014 و 2016
   - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
   - کنترل پنل پلسک
 • 10 گیگابایت

  • - 10000 مگابایت فضای وب
   - 120 گیگابایت پهنای باند ماهانه
   - ایمیل نامحدود
   - ساب دامنه نامحدود
   - اف تی پی نامحدود
   - دیتابیس MSSQL نامحدود
   - دیتابیس MySQL نامحدود
   - Addon Domain پنج عدد
   - Park Domain نامحدود
   - کشور آلمان
   - هارد SSD
   - ویندوز سرور 2012
   - SQL سرور 2014 و 2016
   - پشتیبانی از PHP نسخه های 5 و 7
   - کنترل پنل پلسک

Powered by WHMCompleteSolution